Radovi

Izrada rešetkaste konstrukcije na stambenom objektu sa velikim rasponom od 10 m, pokriven sa mediteran crepom. Sa prednje strane objekta nalaze se tri kule ukrašene sa biber crepom u raznim bojama. Ovaj krov je idealan prikaz kombinacije savremenog materijala sa tradicionalnim izgledom karakterističnim za podneblje Severne Bačke.

krov 10 (1)terasa 2 (9)