Radovi

Izarada viševodnog krova sa šarom na krajevima rogova. Krovna konstrukcija je prvenstveno zadaščena, zatim je postavljena folija, pa kontra letve, letvisana i pokrivena keramičkim biber crepom. Kula na krovu, kao zaštitni simbol palićkih objekata, doprinosi lepšoj estetici ove građevine.

4-vodni krov-terasa (4)krov 10 (1)