Radovi

Izrada terase koja iz unutrašnjeg dela izgleda kao kula sastavljena od 18 rogova centriranih u vrhu, dok sa spoljašnje strane predstavlja četvorovodni krov.

Palic_7krov-kula-biber (31)